Jdi na obsah Jdi na menu
 


význam vybraných používaných zkratek

1. 3. 2008


2WD 2-Wheel Drive

Pohon 2 kol

4SD 4-Door Sedan

4dveřový sedan

4WD 4-Wheel Drive

Pohon 4 kol

5HB 5-Door Hatchback

5dveřový hatchback

A/C Air Conditioning

Klimatizace

ABS Antilock Brake System

Protiblokovací brzdový systém

ACC Accessory

Příslušenství (poloha spínače zapalování)

AM Amplitude Modulation

Amplitudová modulace

APP Accelerator Pedal Position

Poloha pedálu akcelerátoru

ATF Automatic Transmission Fluid

Kapalina automatické převodovky

ATX Automatic Transaxle

Automatická převodovka s rozvodovkou

AWD All Wheel Drive

Pohon všech kol

B+ Battery Positive pole

Kladný pól baterie

BARO Barometric Pressure

Barometrický tlak

BCM Body Control Module

Modul řízení karosérie

CAN Controller Area Network

Datová sběrnice místní sítě (CAN)

CAN-H Controller Area Network-High

Datová sběrnice místní sítě – horní signál

CAN-L Controller Area Network-Low

Datová sběrnice místní sítě – dolní signál

CD Compact Disc

Kompaktní disk

CKP Crankshaft Position

Poloha klikového hřídele

CM Control Module

Řídicí modul

CMDTC Continuous Mode DTC

Spojitý režim DTC

CMP Camshaft Position

Poloha vačkového hřídele

CPU Central Processing Unit

Procesor

DC Direct Current

Stejnosměrný proud

DIS Driver Information System

Informační systém řidiče

DLC Data Link Connector

Konektor diagnostiky

DPF Diesel Particulate Filter

Filtr prachových částic naftového paliva

DRGS Dynamic Route Guidance System

Dynamický navigační systém

DSC Driver Information System

Řízení dynamické stability

DTC Diagnostic Trouble Code

Diagnostický kód závady

DVD Digital Versatile Disc

Digitální víceúčelový disk

EBD Electronic Brakeforce Distribution

Elektronické rozložení brzdné síly

ECT Engine Coolant Temperature

Teplota chladicí kapaliny motoru

ECU Electronic Control Unit

Elektronická řídicí jednotka

EGR Exhaust Gas Recirculation

Recirkulace výfukových plynů

EGRVP Exhaust Gas Recirculation Valve Position

Poloha ventilu recirkulace výfukových plynů

EU European Union

Evropská unie

FEEPROM Flash Electronically Erasable Programmable Read Only Memory

Elektricky mazatelná programovatelná paměť flash ROM

FM Frequency Modulation

Frekvenční modulace

GMR Gigant Magnetic Resistive

Velký magneto-rezistivní

GPS Global Positioning System

Globální systém navigace a určování polohy

GR Gear

Ozubené kolo

HO2S Heated Oxygen Sensor

Vyhřívaný snímač měření obsahu kyslíku

IAC Idle Air Control

Řízení vzduchu pro volnoběh

IAT Intake Air Temperature

Teplota nasávaného vzduchu

IC Integrated Circuit

Integrovaný obvod

ID Identification

Identifikace

IG Ignition

Zapalování

IG1 Ignition switch position 1

Spínač zapalování, poloha 1

ISV Intake Shutter Valve

Uzavírací ventil sání

KS Knock Sensor

Snímač klepání

LCD Liquid Crystal Display

Displej z tekutých krystalů

LED Light Emitting Diode

Světelná dioda

LF Left Front

Levý přední

LH Left Hand

Levý

LHD Left Hand Drive

Levostranné řízení

LR Left Rear

Levý zadní

LW Long Wave

Dlouhé vlny

MAF Mass Air Flow

Hmotnostní průtok

MAP Manifold Absolute Pressure

Absolutní tlak v sacím potrubí

MD Mini Disc

Minidisk

MIL Malfunction Indicator Light

Kontrolka chybné funkce

MTX Manual Transaxle

Mechanická převodovka s rozvodovkou

MW Medium Wave

Střední vlny

NCAP New Car Assessment Programme

Program hodnocení nových vozidel

NTC Negative Temperature Coefficient

Záporný teplotní koeficient

OCV Oil Control Valve

Ventil řízení oleje

P/S Power Steering

Posilovač řízení

P/W Power Window

Elektricky ovládané okno

PAD Passenger Airbag Deactivation

Deaktivace airbagu spolujezdce

PATS Passive Anti Theft System

Pasivní systém proti krádeži

PCM Powertrain Control Module

Modul řízení hnací jednotky

PCV Positive Crankcase Ventilation

Odvětrání klikové skříně

PID Parameter Identification

Identifikace parametru

PSP Power Steering Pressure

Tlak posilovače řízení

RDS Radio Data System

Datový rozhlasový systém

RF Right Front

Vpravo vpředu

RGB Red Green Blue

Červená zelená modrá (norma video ovladače)

RH Right Hand

Pravý

RHD Right Hand Drive

Pravostranné řízení

RKE Remote Keyless Entry

Dálkové ovládání dveří

ROM Read Only Memory

Paměť pouze na čtení

RR Right Rear

Vpravo vzadu

Rx Receive wire (Data Bus)

Vodič příjmu (datová sběrnice)

SAPS Sulphate Ash, Phosphor, Sulphur

Sirný popel, fosfor, síra

SAS Sophisticated Airbag Sensor

Inteligentní snímač airbagu

SST Special Service Tool

Speciální servisní nástroj

TCM Transaxle Control Module

Řídicí modul převodovky s rozvodovkou

TCS Traction Control System

Systém regulace prokluzu

TFT Thin Film Transistor

Tenkovrstvý transistor

TMC Traffic Message Channel

Kanál dopravního hlášení

TNS Tail Number Side Lights

Zadní světla, osvětlení registrační značky a boční světla

TP Throttle Position

Poloha škrticí klapky

TR Transaxle Range

Rozsah převodovky s rozvodovkou

TWC Three-Way Catalyst

Třícestný katalyzátor

Tx Transmit wire (Data Bus)

Vodič vysílání (datová sběrnice)

VAD Variable Air Duct

Proměnný vzduchový kanál

VBC Variable Boost Control

Řízení proměnného posilování výkonu

VIN Vehicle Identification Number

Identifikační číslo vozidla

VIS Variable Intake air-System

Proměnný systém sání vzduchu

VSS Vehicle Speed Sensor

Snímač rychlosti vozidla

VTCS Variable Tumble Control System

Proměnný řídicí systém překlápění

WDS Worldwide Diagnostic System

Celosvětový diagnostický systém

WGN Wagon

Kombi

**************************************************************

OMG ABBREVIATION'S